<< TAGASI TEEMAVALIKU LEHELE

RIIGI ROLL JA INIMESE VASTUTUS

Riik, see olen mina!” Kes või mis on riik, ja milline see peaks olema.

Tänapäeval on Euroopas mitmete riikide reformimisel eelduseks, et rahvas igatseb ja ootab vähem sekkuvat, vähekulukat ja n-ö „nähtamatut“ riiki. Põhjamaade kogemus näitab aga väga kõrget rahulolu süsteemiga, kus on kõrgemad maksud, kuid ka rohkem teenuseid ja rahva poliitilist kaasatust. Kumba lähenemist soovime meie? Eesti maksukoormus on EL riikidega võrreldes pigem madal, samas riigi poolt pakutud teenused on tõhusad. Kriiside aeg on tõstnud turvatunde vajadust ning ootust, et riik oleks „kohal“ ja nähtav. Samuti on kriisid näidanud, et meie inimesed on valmis vabatahtlikuna võtma vastutust ja panustama meie ühiselu paremasse toimimisse. Teisalt on inimeste kaasalöömine nii riigi kui KOV-ide otsustusprotsessides madal ning valmisaktiivsus jääb alla EL riikide keskmist taset. Kiirelt muutuvates oludes on sobivaim aeg arutleda, millised on meie ootused riigile ja kuidas saan mina riigi arengut toetada?

Millist riiki me soovime - kas vastutus igapäevase heaolu ja elu edenemise eest lasub inimesel või riigil?
Mõtisklemist ja arutelu võib alustada siit:
  • Kas meie maksusüsteem ja avalikud teenused peaksid pigem lähtuma „õhukesest“ riigist või „paksust“ riigist? - Kuidas suurendada ühiskonnas usaldust, et ametnikud tegutsevad inimeste huvides?
  • Milline on minu ja minu kogukonna valmisolek ühiskonda panustada (nt vabatahtlik töö, planeeringutes ja poliitikaotsustes kaasarääkimine, valimistel osalemine) ning kuidas seda toetada?

Loe lisaks ning prindi vajadusel välja teema tutvustus ja faktileht: