KÕNEISIKUD


Eili Lepik
Riigikantselei strateegiadirektori asetäitja,
"Eesti 2035" eestvedaja
eili.lepik@riigikantselei.ee
693 5619Heleri Reinsalu
Riigikantselei strateegiabüroo nõunik,
"Eesti 2035" Arvamusrännaku korraldaja
heleri.reinsalu@riigikantselei.ee
5666 2036


Ott Karulin
Riigikantselei strateegiabüroo nõunik, avatud valitsemise partnerluse (AVP) koordinaator
ott.karulin@riigikantselei.ee
693 5222

Diana Lorents
Riigikantselei kommunikatsiooninõunik
diana.lorents@riigikantselei.ee
693 5605


     MEESKOND

Kadi Rutens
projektijuht
kadi@kasvulava.ee
5800 3458

Mai Timmi
metoodika, juhendmaterjalid, koolitused
mai@kasvulava.ee
5194 1537

Kadri Kangro
kontseptsioon, koolitused, analüüs
kadri.kangro@tlu.ee
510 7487


Erkki Peetsalu
kontseptsioon, kommunikatsioon, sisuloome
erkki@maailmad.ee
501 8100