<< TAGASI TEEMAVALIKU LEHELE

„MITTE MINU TAGAAIAS“ EHK VALMISOLEK MUUTUSTEKS

Äsja selgus, et just sinu "tagaaias" on kõige parem koht jäätmejaamale ja tselluloositehasele, kaevandusele ja tuulepargile, sõjaväe harjutusväljakule, hooldekodule ...

Ühiskonna toimimisse on sisse kirjutatud dilemma vastanduvatest huvidest - kuidas leida tasakaalupunkt stabiilse senise ja tundmatu uue vahel või väikese grupi ja ühiskonna huvide vahel. Soov stabiilsuse järele on loomulik, ent areng toimub läbi muutuste ja uuenduste. Inimestes tekitavad vastumeelsust muutused tema harjumuspärases elukorralduses ja selle hulka kuuluvas maastikus. Sellise tõsiasja ignoreerimine arendajate ja otsustajate poolt soodustab vastasseisu kujunemist. Eriti teravalt väljendub vastasseis siis, kui soov on ellu viia muutusi, mis aitavad ühiskonda või majandust laiemalt, kuid soovitav muutus tuleb justkui üksikisiku või isikute grupi arvelt.

Mida tuleb teha, et suurendada inimeste avatust uuele või tavapäratule, seejuures riivamata kogukondade turvatunnet ja vajadust stabiilisuse järele?

Mõtisklemist ja arutelu võib alustada siit:
  • Milliseid võimalusi kaasarääkimiseks vajame kohaliku elu korraldamisel, et leida suurim ühisosa?
  • Kuidas kohandada riigi strateegilised ja ruumilise sihid regionaalseteks ja kohalikeks eesmärkideks?
  • Milline on meie kogukondade koostöövõimekus suurte arendusprojektide puhul?

Loe lisaks ning prindi vajadusel välja teema tutvustus ja faktileht: