Arvamusrännak kuulub avatud valitsemise partnerluse tegevuskavasse

Valitsus kinnitas avatud valitsemise partnerluse tegevuskava, kuhu koondatud tegevused aitavad suurendada koosloomelist ja teadmistepõhist poliitikakujundamist. 2022.-2024. aasta tegevuskavva kuulub ühe tegevusena ka novembris üle Eesti toimuv Arvamusrännak, mille eesmärk on koguda inimestelt ettepanekuid riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ tegevuskava uuendamiseks.

Eestit tuntakse rahvusvaheliselt avatud valitsemise eestkõnelejana. Äsja vastu võetud tegevuskavas on mitmeid algatusi, mis riigi digilahenduste kõrval laiendavad ka teisi avatud valitsemise teemavaldkondi, hõlmates nii avaliku sektori innovatsiooni ja katsetamiskultuuri toetamist kui ka andmepõhise otsustusprotsessi arendamist.

Tegevuskavas on viis tegevust, mis aitavad saavutada, et Eesti oleks uuendusmeelsem, usaldusväärsem ja inimesekesksem riik. Plaanis on välja töötada avatud valitsemise teekaart, et süstemaatilisemalt liikuda koosloomelise poliitikakujundamise poole. Jätkub koosloome keskkonna arendamine, et edaspidi oleks võimalik samal platvormil koosloomes õigust luua ja muudatusi hallata. Sel sügisel toimub Arvamusrännak riigi arengustrateegia „Eesti 2035“ tegevuskava uuendamiseks ning ettevalmistamisel on avaliku sektori innovatsiooni toetusmeede, millega toetatakse uute ideede ja lahenduskäikude katsetamist poliitikakujundamise osana. Samuti on loomisel lahendus, et andmete kasutamine poliitikakujundamisel oleks läbipaistev, lihtne ja kiire.

Avatud valitsemise partnerlus (AVP) on 2011. aastal loodud rahvusvaheline algatus, mille eesmärgiks on suurendada avaliku võimu teostamise avatust, läbipaistvust ja dialoogi inimestega. AVP liikmeks on 77 riiki ja 106 omavalitsust üle maailma. Eesti on valitud algatuse liikmete poolt AVP kaaseesistujaks ja võtab selle rolli Itaalialt üheks aastaks üle tänavu oktoobris.

Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava kohta leiab rohkem infot siit.

Järgmine
Arvamusrännaku teemade valik selgunud

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: