Arvamusrännaku kuu kulmineerub arutelude nädalavahetusega, kokku on kirjas 130 arutelu

Arvamusrännaku kuu november kulmineerub arutelude nädalavahetusega – reedest pühapäevani peetakse üle Eesti 20 arutelu, et koguda elanikelt ideid ja ettepanekuid riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ tegevuskava täiendamiseks. Riigikantselei eestvõttel toimuva Arvamusrännaku kuu viimane nädal pakub kõigile huvilistele veel hulgaliselt võimalusi osaleda või ka ise arutelusid korraldada, kasvõi oma perega õhtusöögilauas või sõpradega saunas. Kokku on praeguseks kirja pandud 130 arutelu ligi tuhande osalejaga ja tagasisidena on esitatud poliitikakujundajatele juba mitmeid elulisi ideid, näiteks rongiliikluse tõhustamine automaksu kaudu, kogukonnamajade rajamine eakatele, heade e-kursuste väljatöötamine õpetajate puuduse leevendamiseks, külavanemate töö tasustamise vajadus jpm. Arvamusrännaku infot leiab www.arvamusrannak.ee.

Riigikantselei strateegiadirektori asetäitja ja „Eesti 2035“ eestvedaja Eili Lepiku sõnul on seni peetud aruteludelt laekunud ideed ja ettepanekud väga põnevad. „Arvamusrännaku kuu on täitnud igati oma eesmärgi, sest juba praeguse ideekorje põhjal saab öelda – meile saadetakse väga väärtuslikku infot, millega edasi töötada,“ lausus Lepik. „Innustame kõiki inimesi Arvamusrännaku kuu viimasel nädalal veel aktiivselt kaasa lööma! Võimalus esitada oma ideid otse riigi arengut suunavatele poliitikakujundajatele on kasulik nii Eesti riigi arengule kui ka kohaliku elu edenemisele.“

Arvamusrännaku aruteludega on kaetud kõik Eesti maakonnad, lisaks peetakse üks arutelu isegi Helsingis. Enim arutelusid toimub Harjumaal (32 arutelu) ja Tartumaal (25), järgnevad Võrumaa (19), Valgamaa (11), Viljandimaa (9), Lääne-Virumaa (5), Põlvamaa (5), Ida-Virumaa (4), Järvamaa (4), Pärnumaa (4), Saaremaa (3), Hiiumaa (2), Raplamaa (2), Jõgevamaa (1), Läänemaa (1).

Poliitikakujundajate ja vabaühenduste poolt välja pakutud teemavaliku pingerida on arutelujuhtide tagasiside põhjal järgmine: raamatukogude uuenev tähendus; teadlikkus vaimsest tervisest; inimsõbralik ja kestlik asum; maaelu võlud ja valud; tervist toetavad valikud; hooliva ühiskonna proovikivid; koolihariduse tulevik õpetajate puuduse korral; „Mitte minu tagaaias“ ehk valmisolek muutusteks; riigi roll ja inimese vastutus; kliimakriis ja elurikkus; vastutustundliku ettevõtluse kitsaskohad; tehisintellekt avalikes teenustes.

Arutelusid saab kirja panna ja teisi arutlema kutsuda iga täiskasvanu – osalema on oodatud kõik inimesed üle Eesti. Arutelusid võib korraldada ka üksnes oma pere- või sõpradega, kollektiiviga vm. Arutelujuhtide abistamiseks on lühikesed juhendvideod, mis toetavad arutelu planeerimist ja läbiviimist. Info Arvamusrännaku teemade ja osalusvõimaluste kohta, samuti juhendvideod ning ka ideede ja tagasiside ankeet on leitav kodulehel www.arvamusrannak.ee.

14. detsembril toimub Riigikantselei eestvõttel Tallinnas strateegiapäev, kuhu on oodatud Arvamusrännaku raames kogunenud ideid ja ettepanekuid arutama ning poliitikakujundajatele täiendavat tagasisidet andma kõik arutelujuhid. Täpsem info ja registreerimine strateegiapäevale Arvamusrännaku kodulehel.

Arvamusrännak kuulub Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskavasse, kuhu koondatud tegevused aitavad suurendada koosloomelist ja teadmistepõhist poliitikakujundamist. Tegevuskava sisaldab algatusi, mis laiendavad riigi digilahenduste kõrval ka teisi avatud valitsemise teemavaldkondi, hõlmates nii avaliku sektori innovatsiooni ja katsetamiskultuuri toetamist kui ka andmepõhise otsustusprotsessi arendamist.

Lisainfo:

Eili Lepik
Riigikantselei strateegiadirektori asetäitja, "Eesti 2035" eestvedaja
e-post eili.lepik@riigikantselei.ee
tel 693 5619

Heleri Reinsalu
Riigikantselei strateegiabüroo nõunik, „Eesti 2035“ Arvamusrännaku korraldaja
e-post heleri.reinsalu@riigikantselei.ee
tel 5666 2036
www.arvamusrannak.ee


Eelmine
Arvamusrännak peaminister Kaja Kallase kõnes
Järgmine
Arvamusrännaku strateegiapäeval tehakse kokkuvõtteid ideekorje tulemustest

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: