Arvamusrännaku strateegiapäev toob kokku poliitikakujundajad ja arutelujuhid üle Eesti

Kolmapäeval, 14. detsembril korraldatakse Riigikantselei eestvõttel Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus „Eesti 2035“ Arvamusrännaku strateegiapäev, kuhu koguneb ligi 60 arutelujuhti ja poliitikakujundajat, et teha kokkuvõtteid Arvamusrännaku raames esitatud ideedest ja ettepanekutest strateegia „Eesti 2035“ tegevuskava uuendamiseks. Arvamusrännaku kuu raames peetud ligi 140 arutelul osales üle 1000 inimese, kes üheskoos esitasid 12 teemal kokku ligi 800 ideed ja ettepanekut riigi ning kohaliku elu edendamiseks. Strateegiapäeva lõpetab näitleja Henrik Kalmeti temaatiline stand-up etendus, mida on oodatud veebi vahendusel vaatama kõik huvilised. Lähem info www.arvamusrannak.ee.

Riigikantselei strateegiadirektori asetäitja ja „Eesti 2035“ eestvedaja Eili Lepik ütles, et tänavune Arvamusrännak läks väga hästi korda. „Arutelude tulemusena esitatud ideede ja ettepanekute hulk ületas täielikult meie ootuseid. Kuid see, millise pühendumusega inimesed arutelusid korraldasid ja meile tagasisidet andsid, on veelgi erakordsem,“ rääkis Lepik. „Arvamusrännaku uudset aruteluformaati ja meetodit hinnati kõrgelt ning paljud arutelujuhid väljendasid, et sama arutelumeetodit võiks kasutada ka edaspidi avatud valitsemise praktikana riigi ja inimeste otsesuhtluses.“

Sisuline töö esitatud ideede ja ettepanekutega Lepiku sõnul alles algab. Esimeseks sammuks ongi Arvamusrännaku strateegiapäev arutelujuhtidele ja poliitikakujundajatele, et ühiselt tagasisidestada, mida Arvamusrännakul osalevad inimesed 12 teemal ja arutelugruppide pakutud vabal teemal lahendustena välja tõid ning kas ja kuidas saaksid poliitikakujundajad neid ellu rakendama hakata.

 Arvamusrännaku ühe korraldaja, Kasvulava eestvedaja Mai Timmi sõnutsi jäi arutelujuhtide tagasisidest kõlama ka arutelukultuuri arendamise vajalikkus riigi tasandil. „Eestimaa elanikud on arutelukultuuri usku rahvas,“ lausus Timmi. „Oluline on väärtustada üksteise kuulamise ja teemade mõtestamise protsessi samavõrd kui otsustamist. Eriti vajalik on see keerulistel aegadel, sest ainult nõnda saame jõuda vastuseisust mõistmisse nii kogukondades kui ka ühiskonnas laiemalt.“ Timmi lisas, et Arvamusrännaku formaati hinnati kõrgelt kui otseühendust riigiga, samuti rõhutati vajadust seda otsesuhtlust jätkata ning teha regulaarselt arutelude „trenni“. Arvamusrännakut nimetati ka harivaks meelelahutuseks täiskasvanutele, sooviga kujundada see meie suhtluskultuuri osaks.

Arvamusrännaku strateegiapäev toimub 14. detsembril kell 13.00-17.00 Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus asuvas Erinevate Tubade Klubis. Sündmuse lõpetab näitleja Henrik Kalmeti stand-up „Eesti 2035“ Arvamusrännaku teemal ja sellest on oodatud veebi teel osa saama ka kõik need, kes osalesid aruteludel üle Eesti. Etendus algab 14. detsembril kell 16.30 ja seda saab otse vaadata veebilingilt, mis on leitav Arvamusrännaku kodulehel www.arvamusrannak.ee. Etendus on ka järelvaadatav seitsme päeva jooksul, kuni 21. detsembrini.

Arvamusrännaku arutelusid peeti novembris kõigis Eesti maakondades ning üks isegi Helsingis. Enim arutelusid toimus Harjumaal (34 arutelu), Tartumaal (27) ja Võrumaal (20), järgnesid Valgamaa (12), Viljandimaa (9), Ida-Virumaa (6), Põlvamaa (6), Lääne-Virumaa (5), Pärnumaa (5), Järvamaa (3), Saaremaa (3), Hiiumaa (2), Läänemaa (2), Raplamaa (2), Jõgevamaa (1). Novembrikuu jooksul korraldatud ligi 140 arutelule lisanduvad ka strateegiapäeva arutelud, millega kokku ulatub Arvamusrännaku raames peetud arutelude arv ligi 150 aruteluni.

Arvamusrännaku jaoks poliitikakujundajate ja vabaühenduste välja pakutud teemavaliku pingerida oli arutelujuhtide tagasiside põhjal järgmine: raamatukogude uuenev tähendus; teadlikkus vaimsest tervisest; inimsõbralik ja kestlik asum; maaelu võlud ja valud; tervist toetavad valikud; hooliva ühiskonna proovikivid; koolihariduse tulevik õpetajate puuduse korral; „Mitte minu tagaaias“ ehk valmisolek muutusteks; riigi roll ja inimese vastutus; kliimakriis ja elurikkus; vastutustundliku ettevõtluse kitsaskohad; tehisintellekt avalikes teenustes.

Üks aktiivseimaid kaasalööjaid tänavusel Arvamusrännakul oli nii arutelude korraldaja kui ka osalejana üle-eestiline raamatukogude võrgustik, lisaks panustasid paljud kogukonnad ja organisatsioonid, samuti erinevad huvirühmad.

Arutelusid sai kirja panna ja teisi arutlema kutsuda iga täiskasvanu – osalema olid oodatud kõik inimesed üle Eesti. Arutelujuhtide abistamiseks olid koostatud juhendmaterjalid ja ka lühikesed juhendvideod, mis toetasid arutelu planeerimist ja läbiviimist. Ideed ja tagasiside koguti kokku veebiankeedi abil. Arvamusrännaku teemalehed jm materjalid leiab www.arvamusrannak.ee.

Arvamusrännak kuulub Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskavasse, kuhu koondatud tegevused aitavad suurendada koosloomelist ja teadmistepõhist poliitikakujundamist. Tegevuskava sisaldab algatusi, mis laiendavad riigi digilahenduste kõrval ka teisi avatud valitsemise teemavaldkondi, hõlmates nii avaliku sektori innovatsiooni ja katsetamiskultuuri toetamist kui ka andmepõhise otsustusprotsessi arendamist.


Lisainfo:

Eili Lepik
Riigikantselei strateegiadirektori asetäitja, "Eesti 2035" eestvedaja
e-post eili.lepik@riigikantselei.ee
tel 506 7123

Heleri Reinsalu
Riigikantselei strateegiabüroo nõunik, „Eesti 2035“ Arvamusrännaku korraldaja
e-post heleri.reinsalu@riigikantselei.ee
tel 5666 2036
www.arvamusrannak.eeEelmine
Arvamusrännaku strateegiapäeval tehakse kokkuvõtteid ideekorje tulemustest

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: