Arvamusrännaku teemade valik selgunud

Riigikantselei strateegiabüroo kogus Arvamusrännaku teemade kaardistamiseks ideid nii avaliku sektori võtmeisikutelt kui ka vabaühendustelt ja erinevate huvigruppide esindusorganisatsioonidelt, et selekteerida aruteludeks välja Eesti arengu jaoks eluliselt olulised teemad. Praeguseks on teemade ideed esitatud, läbi töötatud ja lõplik teemavalik selgunud.

Arvamusrännaku teemad hõlmavad viite põhivaldkonda, mis jagunevad omakorda alateemadeks. Aruteluteemade viis põhivaldkonda on: inimene, ühiskond, elukeskkond, majandus, riigivalitsemine. Lõppvalikusse jäi kokku 12 alateemat ja üks vabateema, mille vahel saavad Arvamusrännaku arutelujuhid koos osalejatega valida. Arutleda ja ideid pakkuda võib nii ühel kui ka mitmel teemal, mis tunduvad endale kõige olulisemad ja ka huvitavamad just ideekorje mõttes.

Lõplikusse valikusse jäid järgmised teemad:

 • Tervist toetavad valikud
 • Koolihariduse tulevik õpetajate puuduse korral
 • Teadlikkus vaimsest tervisest
 • Hooliva ühiskonna proovikivid
 • „Mitte minu tagaaias“ ehk valmisolek muutusteks
 • Maaelu võlud ja valud
 • Vastutustundliku ettevõtluse kitsaskohad
 • Inimsõbralik ja kestlik asum
 • Kliimakriis ja elurikkus
 • Tehisintellekt avalikes teenustes
 • Raamatukogude uuenev tähendus
 • Riigi roll ja inimese vastutus
 • Muu teema (vaba teema omal valikul)

Arvamusrännaku teemad tuginevad riigi arengustrateegiale „Eesti 2035“ ja lähtuvad praktilisest vajadusest viia ellu muutusi konkreetsetes valdkondades. Aruteluteemad on arutelujuhtidele ja osalejatele kaasa mõtlemiseks, et üheskoos paremini mõista meie riigi ees seisvaid väljakutseid ja seada ühiselt sihte Eestile. Arutelude tulemusena välja kooruvad ideed aitavad kaasa riigi pikaajalise arengustrateegia tegevuskava uuendamisele.

Arvamusrännaku teemadega saab lähemalt tutvuda ja põhjalikumaid teemalehti endale alla laadida siit.
Eelmine
Arvamusrännak kuulub avatud valitsemise partnerluse tegevuskavasse
Järgmine
Algas kirjapanek arutelujuhtide koolitustele

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: