Arvamusrännaku meeskond austab kõigi oma veebilehe külastajate privaatsust ja käesolevaga anname teada, milliseid andmeid oma veebikasutajate kohta kogume ja kuidas neid kasutame.

KUIDAS ME ANDMEID KOGUME?
Isikuandmeid kogume üksnes juhul, kui Te vastavad andmed sisestate ja nende kasutamiseks nõusoleku annate. Andmed jõuavad meieni arutelujuhiks ning koolitustele registreerumisel.

KUIDAS ME KOGUTAVAID ANDMEID KASUTAME?
1) Arutelujuhiks registreerunutele korraldusliku info jagamiseks ning avaliku arutelu puhul ja arutelujuhi nõusolekul Arvamusrännaku kodulehel avalike arutelude sektsioonis
2) Koolitusele registreerunutele koolitust puudutava info ning abimaterjalide edastamiseks

MILLISEID ANDMEID ME KOGUME?
1) Nimi
2) E-posti aadress
3) Telefoninumber

ISIKUANDMETE AVALIKUSTAMINE
Arvamusrännaku meeskond ei väljasta isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Kui Te edastate meile vabatahtlikult oma isikuandmeid, ei kasuta, töötle ega edasta me neid andmeid moel, mis ületaks selleks seatud norme või Teie poolt andmete kasutamise nõusolekuga kehtestatud piiranguid.
Arutelujuhi kontaktid (e-post ja telefoni number) on avalikud vaid juhul, kui ta on oma arutelu avalikuna registreerunud ning seda kuni 15.04.2024.

TURVALISUS
Hoiame Teie andmeid turvaliselt ning rakendame ettevaatusabinõusid, kaitsmaks Teie andmeid kadumise, kuritarvitamise ja muutmise eest.

ISIKUANDMETE UUENDAMINE JA KUSTUTAMINE
Teil on õigus oma isikuandmeid igal ajal näha ja uuendada ning kustutada. Selleks saatke meile e-kiri aadressile silver.sillak@kliimaministeerium.ee.

Käesolevate privaatsustingimuste muudatused avaldatakse käesoleval veebilehel, mis võimaldab Teil jooksvalt hoiustatavate andmete ning nende kogumis- ja kasutamisviisidega kursis olla. Küsimuste korral võta ühendust aadressil silver.sillak@kliimaministeerium.ee.

Privaatsustingimusi uuendati viimati 09.02.2024