Riigikantselei koos Kasvulava meeskonnaga kutsuvad novembrikuu jooksul inimesi igas Eestimaa paigas arutlema teemade üle, mille lahendamisele kaasa aitamisega saame üheskoos muuta Eesti elu paremaks. Arutelude tulemusena välja kooruvad ideed aitavad kaasa riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" tegevuskava uuendamisele.

Arvamusrännaku eesmärk on tugevdada ühist teadmist ja taju, kuhu suunas meie riik liigub. Seetõttu on oluline rikastada võimalikult paljude inimese kogemuse ja tarkusega riigi arengut suunava pikaajalise strateegia "Eesti 2035" tegevuste kavandamist ja elluviimist. Laiapõhjalist koostööd ja ühiselt läbitunnetatud mõistmist on vaja, et suudaksime riigina tegutseda süsteemselt, tõhusalt ja kohaneda kiiresti muutuvate oludega. Ainult nii saame tagada riigi püsimise ja arengu, sh inimesekeskse ja kestliku elukorralduse.

November on Arvamusrännaku kuu!


Kuidas see täpsemalt toimub?

  • Novembrikuu jooksul toimuvad suuremad ja väiksemad arutelud üle terve Eesti - nii raamatukogudes, saunalavadel ja suguvõsa kokkutulekutel kui ka kõikjal mujal, kus inimesed otsustavad kokku tulla
  • Arutelu veab eest ja kutsub kokku arutelujuht 
  • Arutelujuht leiab sobiva ruumi arutelu korraldamiseks
  • Arutelujuht kaasab osalejaid – arutelud võivad olla kinnised ehk personaalselt kutsutud osalejatega või avatud osalejaskonnaga, sel juhul saab soovi korral jagada avaliku arutelu infot ka läbi Arvamusrännaku veebilehe
  • Arutelujuhi eestvedamisel või üheskoos valitakse teema(d), mille arengu osas soovitakse kaasa rääkida; arutleda võib ka enda pakutud vabal teemal, mis lähtub arutelugrupi soovist
  • Arutelu läbiviimiseks on loodud metoodika ja vajalikud abimaterjalid 
  • Ühise arutelu käigus tekkinud ideed ja ettepanekud koondatakse ning edastatakse Arvamusrännaku veebilehe kaudu algatuse korraldajatele (ideekorje alates novembrist)