Kliimaministeerium ja Riigikantselei kutsuvad inimesi igas Eestimaa paigas 15. märtsist 15. aprillini arutlema kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise üle ning avaldama arvamust kliimaseaduse kohta.

Arvamusrännaku eesmärk on anda sõna võimalikult paljudele inimestele ning koguda ettepanekuid inimestele olulistel ja igapäevaeluga haakuvatel teemadel, mida  kliimaseadus võib hakata mõjutama. Seda kõike selleks, et uus seadus saaks võimalikult hea ja sobiv kõigile.

Kuidas see täpsemalt toimub?

  • 15. märtsist 15. aprillini toimuvad suuremad ja väiksemad arutelud üle terve Eesti nii raamatukogudes, saunalavadel, suguvõsa kokkutulekutel kui ka kõikjal mujal, kus inimesed otsustavad kokku tulla
  • Arutelu veab eest ja kutsub kokku arutelujuht 
  • Arutelujuht leiab sobiva ruumi arutelu korraldamiseks
  • Arutelujuht kaasab osalejaid – arutelud võivad olla kinnised ehk isiklikult kutsutud osalejatega või avatud osalejaskonnaga, sel juhul saab soovi korral jagada avaliku arutelu infot ka Arvamusrännaku veebilehel
  • Arutelujuhi eestvedamisel või üheskoos valitakse teema(d), mille arengu osas soovitakse kaasa rääkida; arutleda võib ka enda pakutud vabal teemal, mis lähtub arutelugrupi soovist
  • Arutelu läbiviimiseks on loodud metoodika ja vajalikud abimaterjalid 
  • Ühise arutelu käigus tekkinud ideed ja ettepanekud koondatakse ning edastatakse Arvamusrännaku veebilehe kaudu algatuse korraldajatele (ideekorje alates 15. märtsist)