Arvamusrännaku arutelujuhiks sobib igaüks - oodatud on kõik huvilised, teiste seas kogukondade ja erinevate eluvaldkondade aktiivsed eestvedajad, samuti need, kes soovivad end eestvedaja rollis proovile panna. Ühtlasi avab see võimaluse kuuluda Arvamusrännaku arutelujuhtide kogukonda ja aidata vabatahtliku panustajana vahetult kaasa Eesti riigi arengule.


Arutelujuht
leiab sobiva ruumi, kutsub kokku arutelul osalejad ja aitab hoida fookust valitud aruteluteemal ning kogub kokku kõik välja pakutavad ideed ja ettepanekud, et edastada need Arvamusrännaku korraldusmeeskonnale.

Arutelujuht
on arvamusarutelu vabatahtliku vedajana eelkõige suunaja ja toetaja. Ta ei ole tingimata kõige eredam täht arutelul, vaid hea aruteluruumi looja ja äärmiselt vajalik rollitäitja, kellest suuresti sõltub arutelu sisukus ja tulemuslikkus.

Riigikantselei koos Kasvulava meeskonnaga on loonud arutelu juhtimiseks vajaliku metoodika ja juhendmaterjalid, mis on kättesaadavad kõigile arutelujuhtidele.

Sa oled hea arutelujuht, kui:

  • Sa soovid kaasa rääkida kliimaseaduse ja rohereformi teemadel
  • Sind huvitab Eesti olevik ja tulevik
  • Sind toidavad sisukad arutelud sõprade, kogukonnaliikmete, töökaaslaste, pereliikmetega
  • Sul on kannatlikkust kuulata ka teisi arvamusi
  • Sinus on valmisolek arendada enda arutelujuhi oskuseid ja praktiseerida Arvamusrännaku metoodikat
  • Sa tead veel vähemalt kolme inimest, kes tahaksid sinuga koos kliima- ja keskkonnateemade üle arutleda
  • Sa oled valmis jagama kirjalikult arutelu tulemusi Arvamusrännaku korraldajatele
Aruteluks valmistumisel ning selle läbiviimiseks pakume:

Kui sul tekib täiendavaid küsimusi Arvamusrännaku arutelujuhi rolli osas või soovid täpsustada mingeid korralduslikke detaile, saad otse suhelda Arvamusrännaku meeskonnaga. Meeskonna kontaktid leiad siit.  Võta julgesti ühendust!