<< TAGASI TEEMAVALIKU LEHELE


KOHALIKE OMAVALITSUSTE ROLL

Kõik osapooled - inimesed, omavalitsused, ettevõtjad ja riik tervikuna peavad pingutama kliimaeesmärkide saavutamisse. Kas oled kursis, millised on sinu omavalitsuse kliima- ja energiaeesmärgid?

Iga vald ja linn saab otsustada, kuidas vahendeid ja võimalusi kõige paremini ära kasutada kliimamuutuste leevendamiseks. Selleks loovad omavalitsused oma kliima- ja energiakavad (KEKK-id), mis sisaldavad erinevaid fakte, eesmärke, mõõdikuid ja tegevusi ning on seotud lisaks energeetikale ka muude valdkondade küsimustega. Olulisimad on hoonetes ja tööstuses vajamineva soojus- ja elektrienergia tagamine kui ka liikuvuse ja transpordiküsimused. Valminud KEKK-id leiad siit (alt paremalt "Valminud KEKK-id") või omavalitsuste veebilehtedelt. Kliimaseadusega määratakse omakorda täpsemalt riigi ja omavalitsuse rollijaotus ja ülesanded kliima- ja energiaeesmärkide saavutamiseks.

Aruteluküsimus: kuidas suurendada kohalike omavalitsuste ja kogukondade panust kliimamuutuste leevendamisse?

Mõtisklemist ja arutelu võib alustada siit:  

  • Kas kohalikud omavalitsused peaksid võtma suurema rolli kliima- ja energiapoliitika elluviimisel?

  • Kuidas hindad enda kohaliku omavalitsuse tegevusi taastuvenergia kasutuselevõtuks? Kas oled teadlik mõnest konkreetsest Sinu piirkonnas tehtavast algatusest kliima- ja keskkonnaküsimustes?

  • Mis on sinu arvates kõige olulisem asi, mida sinu piirkond saaks teha kliimaprobleemide leevendamiseks?

  • Mis tingimustel oled nõus, et Sinu kodu lähedale ehitatakse tuule- või päikesepark?

  • Milliseid meetmeid võiks Sinu arvates võtta kohalik omavalitsus, et julgustada elanikke energiasäästule?

  • Kuidas saaksid kohalikud omavalitsused suurendada inimeste teadlikkust kliima- ja energiaküsimustes? Kas see on vajalik?

  • Kas Sinu piirkonnas on kliimaga seotud küsimusi, mida saaks paremini lahendada naaberomavalitsustega koostöös?