<< TAGASI TEEMAVALIKU LEHELE

KLIIMAMUUTUSTEGA KOHANEMINE


Oled kodus juba mitmendat päeva elektrita ning mõtled, mis juhtub veel tulevikus, kui äärmuslikud ilmaolud aina süvenevad?
 
Kliimamuutuste mõjud on täna teravalt näha nii üle maailma kui siin Eestis. Tugevad tormid, äärmuslikud temperatuurid ning vihmaperioodid on saamas normaalsuseks. Need avaldavad mõju meie transpordile, kodudele, veevarustusele, aga ka meie tervisele ja igapäevasele toimetulekule. See tähendab, et peame olema valmis kliimamuutuste mõjuga kohanema, näiteks tagades elektriga varustuse ka äärmuslikes tingimustes, tehes igaüks igapäevaseid keskkonnasõbralikke tarbimisvalikuid, kaitstes meie metsi ja merd ning tugevdades päästevõimekust ning kliimaandmete kvaliteeti. Need vajalikud tegevused koondab täna Eesti kliimamuutustega kohanemise arengukava.
 
Aruteluküsimus: kuidas saaksime olla süvenevate kliimamuutuste mõjude esinemiseks tulevikus paremini valmis?
 
Mõtisklemist ja arutelu võib alustada siit:
 

  • Kas oled märganud viimastel aastatel muutusi Eesti kliimas? Milliseid?

  • Milliseid kliimamuutuste mõjusid oled omal nahal tundnud? Kas see on Sinu elus midagi keerukamaks teinud?

  • Kas kliimateemad lähevad inimestele korda? Mida teha, et kliimateemad läheksid inimestele rohkem korda?
  • Kas oled kunagi osalenud mõnel keskkonna- või kliimateemalisel sündmusel või algatuses?
  • Mida Sinu omavalitsus või riik saaks teha selleks, et kliimamuutused inimeste elu vähem mõjutaksid?
  • Kuidas teha nii, et äärmuslikud ilmaolud ei muutuks inimestele eluohtlikuks?