<< TAGASI TEEMAVALIKU LEHELE

KLIIMASÄÄSTLIK EHITUS JA LINNAPLANEERIMINE

Ehitus, maakasutus ja linnaplaneerimine on olulised valdkonnad Eesti kliimaeesmärkide saavutamisel. Euroopas kasutatakse näiteks umbes pool kõigist maavaradest ainuüksi ehituseks, mida saame Eestis teisiti teha?

Keskmiselt 90% oma elust veedame hoonetes ja 5% teede peal, seega mõjutab ehitatud keskkond oluliselt meie käitumist ja seekaudu loodust ning kliimat. Kõige kliimasäästlikum ehitis on selline ehitis, mis võimaldab selle elanikel vähendada vajadust kütmise, transpordi või muu ressursikasutuse järele ning seekaudu kärpida ka kasvuhoonegaaside heidet. Ehitiste asukohavalikust aga omakorda sõltub, kui kvaliteetseid transpordi-, energia- ja erinevate teenuste võrke me suudame välja arendada ning üleval pidada. Rahvusvahelises kliimapoliitikas on lepitud kokku, et hakatakse mõõtma ehitiste kogu eluringi süsinikujalajälge. See tähendab, et kliimasäästlikud hooned peaksid olema tehtud kohalikest taastuvatest materjalidest (näiteks puit või korduskasutatud materjalid), olema energiatõhusad ja asuma erinevate teenuste läheduses linnakeskustes või transpordi sõlmpunktides.

Üle poole Eesti praegusest hoonefondist valmis juba nõukogude ajal, kuid hinnanguliselt 80% praegustest hoonetest on endiselt kasutuses ka 30 aasta pärast. See tähendab, et meid ootab ees ka suuremahuline rekonstrueerimine, et hoida oma elukeskkond ning tänased hooned kvaliteetsete ja elamisväärsetena ka tulevikus ning kulud mõistlikud.

Aruteluküsimus: kuidas soosiksid paremad hooned, rajatised ja linnaruum kliimasõbralikku käitumist?

Mõtisklemist ja arutelu võib alustada siit:

  • Tooge näiteid kliimasõbralikust linnast või asulast. Mis teeb selle paiga eriliseks?

  • Mida pead olulisteks takistusteks, mis võivad inimestel takistada kolimist jalutuskäigu kaugusse nende töökohast, koolist ja muudest regulaarselt tarbitavatest teenustest, välja arvatud kinnisvara hinnad?

  • Tooge näiteid kliimasõbralikust hoonest. Mis teeb selle hoone eriliseks?

  • Kui rahul olen praeguse koduga ja millises hoones tahaksin ideaalis elada?

  • Millist kasu minu elukeskkonnale peale küttearvete säästu peaks tooma suuremahuline renoveerimislaine?
  • Kui vaja renoveerida, siis kelle abi ja mille tegemiseks oleks mul vaja? Milliseid andmeid või näiteid tahaksin teada enne renoveerimisteekonna algatamist?
  • Kas tead mõnda näidet või head tava, kuidas teistes riikides on edukalt julgustatud inimesi oma elamuid renoveerima?
  • Kas oled kunagi mõelnud sellele, millist mõju avaldavad ehitusmaterjalid keskkonnale?
  • Millistel tingimustel oleksid inimesed nõus kasutama alternatiivseid ja keskkonnasäästlikke ehitusmaterjale?