<< TAGASI TEEMAVALIKU LEHELE

LOODUSHOID JA JÄTKUSUUTLIK MAAKASUTUS

Oleme uhked Eestimaa rikka ja puutumatu looduse üle. Mida teha, et see säiliks ning mis sinu kodukohas looduse ja keskkonna osas enim muret või rõõmu teeb?  

Kaks suuremat kriisi - elurikkuse ja kliimakriis, on omavahel lahutamatult seotud ning nendega tuleb tegeleda koos. Kliimamuutused põhjustavad liikide väljasuremist, suurendavad võõrliikide ellujäämisvõimalusi, elupaigatingimuste muutusi ning kiirendavad looduskeskkonna muutumist põudade, üleujutuste ning metsa- ja maastikupõlengute kaudu. Kõik see vähendab ökosüsteemide võimet pakkuda inimestele elutähtsaid teenuseid. Tegevused, mida teeme elurikkuse säilitamiseks - elupaikade taastamine, seisundi parandamine, kaitsmine, hoiavad samaaegselt ka metsade ja soode süsinikku ning aitavad siduda kasvuhoonegaase.

Kahjuks on looduse hoidmise olulisus endiselt alatähtsustatud ning vajalikud investeeringud jäänud tahaplaanile. Seda olukorda tuleb muuta. Kliimaseadusega tuleb seega tagada, et nii tänased kui planeeritavad tegevused ei kahjusta loodust, vaid aitavad kaasa elurikkuse seisundi parandamisele.  

Aruteluküsimus: kuidas saaksime kliimamuutuste leevendamise juures rohkem arvestada loodushoiuga?
 
Mõtisklemist ja arutelu võib alustada siit:

 • Kas Sa tunned, et tead, kuidas igapäevaelus paremini arvestada looduse huvidega?

 • Kuidas tagada, et sinu ümbruses oleks elurikkus hoitud, veekogud ja
  põhjavesi puhas ning elukeskkond mõnus?

 • Millised oleksid Sinu arvates lihtsad sammud, mida igaüks saaks teha, et panustada looduskaitsesse? Mida saaksid inimesed,
  kohalikud kogukonnad ja omavalitsused teha, et nende piirkonnas oleks loodus hoitud?

 • Kuidas tugevdada loodushoius koostööd riigi, kohaliku omavalitsuse ja maaomanike ning maakasutajate vahel?

 • Kas oled märganud mõnda positiivset näidet või algatust, kus inimesed on edukalt oma igapäevaelus loodust hoidnud?

 • Kas oled mõelnud sellele, kuidas toetada kohalikke looduskaitseprojekte või algatusi?

 • Kui saaksid teha ühe muudatuse oma elustiilis, et rohkem arvestada looduse huvidega, siis mis see oleks?

 • Kas sulle tundub, et inimestel on piisavalt teavet selle kohta, kuidas nende valikud mõjutavad loodust?