<< TAGASI TEEMAVALIKU LEHELE

JÄÄTMED JA RINGMAJANDUS

Jäätmete sorteerimine on igapäevase elukorralduse osa. Kas ja kui palju teed seda sina ning kas sind häirib, et naaber ikka veel ei sorteeri jäätmeid?

Aastas tekib elaniku kohta u 311 kilogrammi ehk veidi alla nelja 800-liitrist konteineritäit olmejäätmeid. Umbes 30% olmejäätmetest moodustavad pakendijäätmed ja teise 30% biojäätmed. Kui kõik kodumajapidamistes aasta jooksul kasutatud pakendid ladestada prügilatesse, kataks see 10 meetri kõrguse kihina 1,5 hektarit maad. Jäätmete ladestamisest või põletamisest tekkivad heitkogused põhjustavad samuti kliimamuutuste süvenemist.

Jäätmetekke vältimine, jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamine ja ringlussevõtt on ringmajanduse lahutamatud osad, kuid selleks tuleb esmalt saavutada piisav jäätmete liigiti kogumise tase. Kuigi liigiti kogumist on Eestis rakendatud juba üle 15 aasta, siis suurt arengut seni ei ole olnud. Käimasoleva jäätmereformi eesmärk ongi teha jäätmete liigiti kogumine inimestele veel mugavamaks ning nende ringlussevõtt ettevõtetele odavamaks.
 
Aruteluküsimus: kuidas saaksid panustada sellesse, et prügilasse jõuaks vähem jäätmeid?
 
Mõtisklemist ja arutelu võib alustada siit:

  • Kas oled kunagi mõelnud, kuidas meie igapäevased valikud mõjutavad jäätmete kogust, mis prügilasse satuvad?

  • Kas on mingisuguseid harjumusi, mida oleks võimalik muuta, et vähendada prügilasse minevaid jäätmeid?

  • Mis motiveerib Sind jäätmeid liigiti koguma? Mida vajad selleks, et hõlbustada jäätmete liigiti kogumist?

  • Kuidas teha nii, et jäätmeid oleks lihtne ja mugav liigiti koguda? Kas oled märganud, et teatud jäätmete liigiti sorteerimine on raskem kui teiste puhul?

  • Kas oled kuulnud mõnest praktilisest nõuandest, kuidas kodus jäätmeid tõhusamalt sorteerida?

  • Kui Sul oleks võimalik midagi muuta jäätmete sorteerimise süsteemis, siis mida muudaksid?

  • Mida saaksid ettevõtted teha, et jäätmeid rohkem ringlusse võtta?

  • Kas oled kuulnud mõnest kogukondlikust algatusest, mis keskendub jäätmete vähendamisele või liigiti kogumisele, ja mida arvad sellest?

  • Kuidas motiveerida inimesi vähendama liigset tarbimist?