Siit lehelt leiad toetava juhendmaterjali arutelu läbiviimiseks.
Selleks, et arutelu sujuks ladusalt ning osalejad oleksid valmis oma ideid vahetama ja jagama, saad arutelujuhina juba eelnevalt valmistuda. Oleme kokku pannud juhendmaterjali, mis hõlbustab arutelu läbiviimist.

Arutelujuhina saad ise otsustada, kas tutvud kõigi siin toodud soovitustega või viid end kurssi vaid nendega, milles tunned tuge vajavat. Kogu juhendmaterjali saab PDF-formaadis alla laadida selle lehekülje lõpust. Sealt leiad ka muud toetavad abimaterjalid.

Arvamusrännaku “toimeaineks” on erinevate kogemuste ja teadmiste teineteist kasvatav mõju ehk vastastikune õppimine. Iga inimene on oma elu ekspert ja teab, mis on just tema jaoks kõige vajalikum, tähtsam, olulisem.  LOE LÄHEMALT.
Arvamusrännak on arutelu, kuhu Eesti inimesed on oodatud kaasa mõtlema, et luua koos parem arusaam nii Eesti tulevikku puudutavatest väljakutsetest, kui ka kujutluspilti nende võimalikest lahendustest. LOE LÄHEMALT.
Arutelu eesmärk pole debatt ja “õigete” vastuste väljavalimine, vaid avatud mõtete vahetamine. Arutelu on kriitiline vestlus konkreetsel teemal või teemadel, mis on juhendatud ja mis toimub kõikide liikmete osalust ja kaasarääkimist võimaldavas grupis.
LOE LÄHEMALT.
Arutelujuhi ülesandeks on leida arutelule osalejad ent arutelu tulemuslikkust ei mõõda aruteludel osalejate arv, vaid ikka sisu. Aruteluks saab lugeda vähemalt kolme osalejaga arutelu, aga võib korraldada ka päris suure kokkusaamise. LOE LÄHEMALT.
 Suuremad grupid vajavad kindlasti arutelujuhti, et jõuda tulemusteni. Oluline on eelnevalt läbi mõelda, kas aruteluteema on varem valitud ja välja kuulutatud ning kõik arutlevad minigruppides ühel teemal või erinevatel teemadel. LOE LÄHEMALT.
 Arvamusrännakule on välja pakutud 9 teemat. Juhul kui arutelujuht ja/või osalejad soovivad tõstatada aga hoopis mõne muu nende jaoks olulise teema, on ka see väga oodatud.  LOE LÄHEMALT.
 Arutelujuht leiab ja valmistab ette aruteluks sobiva ruumi vastavalt sellele, kui palju inimesi on plaanis kaasata. Väikesed perekondlikud arutelud võivad toimuda kasvõi köögilaua taga või saunalaval, peaasi, et kõigil oleks hea ja mugav olla.  LOE LÄHEMALT.
 Arutelude raamistamiseks on vestlus jagatud kolmeks osaks ehk kolmeks horisondiks - tulevik, kui midagi ei muutu; ideaalne tulevik; teekond soovitud olukorrani.  LOE LÄHEMALT.
 

Erinevad vaated ja mõnede osalejate mittenõustumine teiste arvamustega arutelu käigus on loomulik osa arutelust. Eriarvamustest ei tasu pehmelt üle minna, pigem neid analüüsida ja kasutada uute ideede allikana. LOE LÄHEMALT.


 
 Iga läbi viidud arutelu kohta ootame ülevaadet tulemustest selleks loodud veebivormi kaudu. Oleme kokkuvõtte esitamise teinud Sinu jaoks võimalikult kiireks ja mugavaks.  LOE LÄHEMALT.
Soovi korral saad kogu juhendmaterjali alla laadida SIIT.
Lisaks on arutelujuhile abiks oma rolli täitmisel ja arutelu planeerimisel: